ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

З з 12 квітня 2021 року Оголошується прийом дітей до перших класів!   

Прогнозована кількість 1-х класів - 2                                                                                                                                                                                                      

Кількість учнів – 60.                              

Наказ про прийом дітей до 1-х класів                                                                                                                                                                                                    

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.       

Згідно наказу Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві адміністрації  від 19.03.2021 року №44  з 12 квітня 2021 р. розпочинається прийом документів для вступу дитини в перший клас ЗЗСО. Прийом документів для вступу до  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №53 з поглибленим вивченням німецької мови буде здійснюватися за графіком, розміщеним на сайті та інформаційному стенді школи.    Дата закінчення прийому закладами загальної середньої освіти документів для вступу до 1 класу - 31 травня.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЙОМІ ДІТЕЙ  ДО 1-х КЛАСІВ:

  • Заява батьків (при поданні заяви одного з батьків може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві (р.ІІ, п.1 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 №367)  ;
  • Копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу;
  • Оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010р. №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010р. за №794/18089 та №063 щеплення;
  • Фотокартки 3х4 (2 шт.)                                                                                                                                                                                                                 

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.                                                                                         

 

• Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?
Першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися цими договорами.
• Яким документом підтверджується місце проживання дитини на території обслуговування закладу?
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):
 паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
 інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
• Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?
Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності). {Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}. Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.
• Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?
Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.
• Як дізнатися за яким закладом освіти закріплений будинок, де проживає дитина?
Інформацію можна знайти на освітній карті міста Києва https://osvita-map.monitoring.in.ua/entrant/.                                                                                                                                                                                                         

 

ПЕРЕЛІК  територій обслуговування, закріплених за спеціалізованою школою  І-ІІІ ступенів № 53  з поглибленим вивченням німецької мови №53  Шевченківського району міста Києва  (вул. Хмельницького Богдана, 16/18)

вул. Велика Васильківська - 2, 4, 6, 6-а, 12, 12-а, 12-б, 14, 14-а, 16-а, 18, 18-а, 20, 20-а. (усі будинки в межах Шевченківського району)

вул. Хмельницького Богдана – 21-а, 21-б, 23-а, 23-б, 27/1, 29/2, 30/10, 32, 36-а, 36-б, 9-б, 9-в, 10, 12, 14, 26,к.1, 26,к.2 

бул. Т.Шевченка – 1-б, 2-а, 3-б, 10, 11,13, 6, 9/2                                                                                                                                                                                  

вул. Терещенківська - вся                                                                                                                                                                                                                     

вул. Леонтовича - вся                                                                                                                                                                                                                            

вул. Лисенка - вся                                                                                                                                                                                                                                  

Список територій, закріплених за  спеціалізованою школою № 53 визначається розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Шевченківського  району міста Києва» №720 від 31.12.2020 року:

                                                                                                                                                              

 

• З якого віку краще іти дитині до школи?
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (Закон України «Про освіту», розділ ІІ, стаття 12, п.4).
• Коли буде зарахування дитини до школи?
До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) (розділ ІІ, стаття1, п 3, пп1 Порядку). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися цими договорами.
• Чи можливо подати документи для вступу, якщо дитина не проживає у мікрорайоні школи?
Так, заява подається для вступу на вільні місця. Батьки (один з батьків) мають право подати (але обов’язково до 31 травня) необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.
• Коли буде повідомлено чи є у закладі вільні місця?
Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей відповідно заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:
 список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.
• Як зараховуються діти на вільні місця?
На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені главою 2 розділу II Порядку.
• Коли проводитись жеребкування на вільні місця?
Якщо вільні місця будуть, то жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.