СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №53

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

вул. Богдана Хмельницького, 16/18, м. Київ, 01030,

тел.: 234-79-93, 234-83-23, факс: 235-91-24, e-mail: sh53@ukr.net,

код ЄДРПОУ 22881461

____________________________________________________________________

НАКАЗ

 № 40 

28.04.2022 

Про прийом дітей до 1-х класів

у 2022  році

 

   На виконання законів України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15 березня 2022 року № 2126-ІХ,  «Про освіту», Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 09 грудня  2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів  з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367 (далі – Порядок), наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 16 квітня  2022 року №1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти»,  наказу  Департаменту освіти і науки від 25.04.2022 №47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2022 році» та з метою організованого прийому дітей до перших класів

Н А К А З У Ю:

  1. Розпочати прийом заяв для зарахування дітей до 1-х класів з 02.05. 2022 року.

  2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Новік Л.А.:

2.1. Провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

2.2.1.   порядок прийому дітей до 1-х класів;

2.2.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

2.2.3.   перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

2.2.4.    прогнозовану кількість 1-х класів.

2.2.5. електронну адресу школи

2.2.  Розмістити до 1 травня 2022 року інформацію, що зазначена в підпунктах 2.2.1.-2.2.5. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти.

2.3. Зарахування учнів до 1-х класів  буде здійснюватись у терміни:

-до 01 червня (включно) – дітей без проведення жеребкування. Зарахування дітей до школи, у тому числі до 1 класу здійснюється відповідно до території обслуговування. Зазначаємо, що такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Відповідно до підпункту 3(1) пункту 1 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом МОН України від 16.04.2018 № 367,  до 01 червня зараховуються також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу (у разі його наявності).

-                 з  01 червня до 23 серпня 2022 року продовжиться зарахування дітей мешканців, які мають постійну реєстрацію на території обслуговування закладу освіти та зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб; братів/сестер учнів, які здобувають освіту у закладі та дітей працівників закладу.

-                 після 23 серпня 2022 року та упродовж навчального року – на вільні місця у порядку надходження заяв.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються:

        1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).

          Діти, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або один з їх батьків має вищезазначену довіку), та які не мають свідоцтва про народження будуть зараховуватись до закладу освіти без відповідного документу. Заклад освіти невідкладно інформуватиме щодо відсутності свідоцтва про народження органи опіки та піклування за місцем проживання дитини чи місцем знаходження закладу.

2) документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018   № 806 та листом МОН України від 16.04.2022 № 1/4202-22).

3) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Заява та вищезазначені документи надаються власноруч або направляються  нарочним, або у форматі сканованих копій чи фотокопій, направлених  електронною поштою sh53@ukr.net (за вибором заявника).

Відсутність станом на 31 травня 2022 року  медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року.

2.4. Організувати належні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні умови прийому документів від батьків (осіб, які їх замінюють)

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                                                                           Лариса ПАНЧУК